TK Konsulting erbjuder personlig coaching och utveckling för organisationer, grupper och individer både inom privat och offentlig sektor. Fokus är att leverera insatser som adderar värde i verksamheten och som ”märks och gör skillnad”.  Att möta behov och önskemål i kombination med ett helhetstänkande präglar arbetssättet där det viktigaste redskapet är Dialog.

Organisation

Hur kan du arbeta systematiskt för att utveckla organisationen mot uppsatta mål?

Läs mer

Grupp

Hur kan du skapa förutsättningar för arbetsglädje och nå uppsatta mål?

Läs mer

Individ

Vilka är de viktigaste frågorna i ditt ledarskap och vad är ditt mål?

Läs mer