TK Konsulting erbjuder personlig coaching och utveckling för organisationer, grupper och individer både inom privat och offentlig sektor. Fokus är att leverera insatser som adderar värde i verksamheten och som ”märks och gör skillnad”.  Att möta behov och önskemål i kombination med ett helhetstänkande präglar arbetssättet där det viktigaste redskapet är Dialog.