Tjänster på TK Konsulting


TK Konsulting erbjuder personlig coaching och utveckling för organisationer, grupper och individer både inom privat och offentlig sektor. Fokus är att leverera insatser som adderar värde i verksamheten och som ”märks och gör skillnad”.

En gemensam nämnare för alla uppdrag är att vi bygger på organisationernas egna erfarenheter och arbetar på både strategisk och operativ nivå. Vår målsättning är att få mer produktiva organisationer genom att utveckla kompetenser.

Vår verksamhet arbetar med ledar- och verksamhetsutveckling, stöttar individer och ledningsgrupper. Vi har bred erfarenhet från kunskapsintensiva organisationer och globala företag där kompetensutveckling är en framgångsfaktor.

Vi har tillgång till omfattande nätverk inom området och samarbetar med specialiserade underkonsulter som vi anlitar vid behov.

sidor-01