Individ


Individuell utveckling med syfte att stärka dig i rollen som ledare och chef.

Det är dina behov och önskemål kopplat till företagets mål som utgör basen för våra samtal. Hur är din situation just nu? Vad drömmer du om? Vad är dina kortsiktiga och långsiktiga mål? Hur ser ditt personliga varumärke ut? Vika styrkor vill du använda mer av? Vad ser du för hinder? Hur är det med balansen mellan arbete och fritid?