Organisation


Tillsammans gör vi en kartläggning över vad som behöver utvecklas utifrån mål och strategier.

Hur påverkar omvärlden? Vilka utmaningar och styrkor finns? Hur ser ledarskapet och medarbetarskapet ut? Hur skapas delaktighet och engagemang så att bidrar till att skapa värde?

Vi erbjuder dig stöd i organisation/verksamhetsutveckling där vi tillsammans får igenom de områden som är viktiga för verksamheten och gör en handlingsplan som vi stödjer i genomförandefasen.

Tveka inte att ta kontakt